ELIADe Elia groep zorgt ervoor dat het licht blijft branden. Als beheerder van het hoogspanningsnet voor elektriciteit in België (Elia) en in het noordoosten van Duitsland (50Hertz), voorziet de Groep bijna 30 miljoen eindgebruikers van stroom.

Door meer hernieuwbare energie op ons net aan te sluiten, dragen wij bij aan de energietransitie. Hoe doen wij dat? We kiezen voor innovatieve infrastructuur en wisselen energie uit met onze buurlanden. We werken met nieuwe technologieën en voor alle spelers op de elektriciteitsmarkt creëren wij opportuniteiten. Zo maken wij de vlotte overstap mogelijk naar het elektriciteitssysteem van morgen. Het toekomstige systeem zal voor duurzame, betrouwbare en betaalbare energie zorgen.

Vacatures
Vacatures Elia